Środa, 13 grudzień 2017liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z  21 LIPCA  2017 ROKU
 
Informuję, że   27 lipca  (czwartek) 2017  roku  o godz. 14.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy  w Ślesinie odbędzie  się  XXXI  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   .
 
                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                              /-/ Mariusz Zaborowski  
 
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm./  z w o ł u j ę  XXXI sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na dzień 27 lipca ( czwartek  )  2017 roku na godz. 14.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Interpelacje i zapytania radnych .
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017 – 2036,
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ślesinie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie,
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym,
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach,
  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach,
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu,
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach,
  9. powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
  10. przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. na terenie gminy Ślesin dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Licheń Stary.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.      
   
 
                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                      /-/ Stanisław Chrzanowski
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl