Sobota, 18 listopad 2017liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
W 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z tym Gmina Ślesin zobowiązana była do podjęcia uchwały o zmianie nazw niektórych ulic. Zanim jednak przygotowano projekt uchwały z propozycjami nazw ulic, Burmistrz wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o wydanie stosownej opinii,
w odniesieniu do których ulic należy dokonać zmian.

Po uzyskaniu odpowiedzi z IPN, Rada Miejska Gminy Ślesin podjęła uchwałę
w sprawie zmiany nazw następujących ulic:

- nazwę ul. XXX-lecia PRL na nazwę ulica Powstańców Wielkopolskich
- nazwę ul. gen. Karola Świerczewskiego na nazwę ulica Północna
- nazwę ul. Oskara Langego na nazwę ulica Jana Niedźwiedzińskiego
- nazwę ul. 20-stycznia na nazwę ulica 20 Stycznia
- nazwę ul. Aleksandra Zawadzkiego na nazwę ulica Tadeusza Zawadzkiego
- nazwę ul. Leona Kruczkowskiego na nazwę ulica Fryderyka Chopina.


Mieszkańcy, którzy zamieszkują przy ww. ulicach otrzymali stosowne pisma o zmianie nazw ulic wraz z informacją, że wszelkie zmiany, których należy dokonać w innych dokumentach, są wolne od opłat oraz, że zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl